Human Resources

Binnen de Vlaamse overheid is een gemeenschappelijke visie op het personeelsbeleid ontwikkeld. De Vlaamse overheid staat als werkgever voor heel wat uitdagingen. Deze uitdagingen vragen om een HR-strategie die toelaat het personeel flexibel in te zetten en mobiliteit stimuleert.